Politica de confidențialitate descrie informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, modul în care acestea sunt folosite și informații despre securitatea datelor în cadrul MDM SOLUTIONS SRL. Dacă aveți întrebări despre politica de confidențialitate vă rugăm să ne contactați.

Când vă înscrieți ca și client al MDM SOLUTIONS veți fi rugat să ne furnizați anumite informații cum ar fi nume, adresa, numere de telefon și fax, adrese de email, date de identificare ale firmei sau informații bancare cum ar fi cont IBAN, număr de carte de credit/debit.

Dacă ne contactați pentru suport, veți fi întrebat despre detalii tehnice, parole de autentificare și/sau modalități de acces pe contul/serverul dumneavoastră.

Când vizitați site-ul nostru, adresa dumneavoastră IP este înregistrată, precum și durata și paginile vizitate. Aceste informații se colectează pentru o mai bună identificare a cerințelor dumneavoastră și ca o completare la informațiile pe care le avem despre dumneavoastră.

Dacă vă trimitem un email, un marker va fi inserat pentru a vedea dacă mailul a fost citit sau nu.

Folosirea informațiilor personale 

Vom folosi informațiile personale în următoarele scopuri:

  • Pentru plăti și suport;
  • Pentru a vă anunța despre ofertele și promoțiile noastre, cât și pentru a vă comunica informații despre starea rețelei și eventuale întreruperi în furnizarea serviciilor;
  • Pentru a îmbunătăți activitatea departamentului de marketing și a avea o imagine clară despre folosirea serviciilor noastre.

Nu vom furniza informații personale decât în următoarele situații:

  • La cererea autorităților competente în cazul unei anchete legale;
  • În caz de abuz sau în cazul disputelor financiare;
  • Procesatorilor cardurilor de credit/debit cu care avem implementată o politică de confidențialitate.
  • NU TRANSFERĂM SAU DIVULGĂM INFORMAȚII PERSONALE ÎN SCOPURI DE MARKETING DIRECT SAU VIA EMAIL UNEI TERȚE PĂRȚI

Folosirea informațiilor non personale

Vom face schimb de informații legate de folosirea rețelei sau serviciilor cu companii angajate în efectuarea de analize statistice. Aceste informații nu vă identifică ca și client.

Securitatea datelor

Nu stocăm datele cardurilor de credit/debit cum ar fi numărul, data expirării sau CVV pe serverele noastre. Aceste date sunt stocate pe servere protejate de către procesatorul nostru de carduri.