Acest document conține termenii și condițiile de utilizare a serviciilor oferite de S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L.  prin intermediul www.mdm-solutions.ro .

Utilizator – definește orice persoană fizică sau juridică ce folosește serviciile MDM SOLUTIONS.

Client – definește orice persoană fizică sau juridică ce inițiază o comandă.

Comanda – cerere adresată către S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L. de o persoană fizică sau juridică prin care se solicită servicii de găzduire web sau înregistrare domenii.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopurile colectării datelor sunt: furnizarea serviciilor conform ofertei curente, precum și înregistrarea domeniilor web în numele clienților și conform comenzilor.

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail comercial@mdm-solutions.ro .

Conform legislației din România minorii nu pot încheia contracte comerciale și nici datele lor personale nu sunt prelucrate fără acordul părinților.

                            I. INTRODUCERE

MDM SOLUTIONS prin intermediul acestor termeni și condiții interzice folosirea serviciilor în activitați ilegale. Clienții vor fi de acord că S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L. să furnizeze informații despre ei (inclusiv adresele IP alocate, informații despre contul clientului, etc.) autorităților care investighează încălcarea securității sistemelor sau rețelelor altor site-uri, inclusiv cu autoritățile care investighează fapte penale. Utilizatorii care încalcă securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi trași la raspundere prin procese civile sau penale. În acest sens ne rezervăm dreptul de a închide definitv contul clientului fără o notificare prealabilă.

Clientul recunoaște faptul că serviciile furnizate de S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L.,  precum și prețurile aferente i-au fost comunicate. De asemenea, clientul este conștient că S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L.  poate schimba specificațiile și prețurile serviciilor furnizate.

                           II. COMENZI, PLĂȚI ȘI FACTURARE

Orice comandă se va face online pe pagina web www.mdm-solutions.ro .

Clienții se obligă să introducă în formular date complete, corecte și conforme cu realitatea. S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către clienți a unor informații incorecte sau incomplete. După finalizarea comenzii se trimite în mod automat o notificare de plată către adresa de e-mail introdusă în formular. Notificarea de plată conține toate informațiile necesare efectuării plății și este disponibilă online în contul de client. Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor noastre în avans pentru perioada de timp în care acestea sunt furnizate. Toate notificările de plată se vor trimite prin e-mail. Clienții trebuie să achite contravaloarea notificării de plată în avans în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda orice cont după trecerea a 5 zile de la data scadenței dacă plata nu a fost efectuată sau nu s-a anunțat incapacitatea temporară de neplată a clientului și discutarea unui aranjament în acest sens. Orice prelungire a termenului de plată este la discreția noastră.

Clienții au dreptul la rambursul integral pentru serviciile oferite în termen de 30 zile de la plasarea comenzii. Clienții sunt rugati să solicite acest lucru printr-un e-mail. Mesajul trebuie să conțină datele de identificare ale clientului, motivele pentru care solicită returnarea banilor, precum și informațiile necesare efectuării acestei operațiuni. Plata garanției de rambursare va fi făcută în termen de 30 de zile de la data primirii cererii de rambursare.

Politica de returnare a fondurilor nu se aplică pentru înregistrarea de domenii, certificate SSL, închiriere de servere dedicate/virtuale și servicii de e-mail business.

Garanția de rambursare nu se aplică dacă s-au încălcat acesti termeni și condiții. După expirarea perioadei de 30 zile nu se rambursează plata pentru plățile efectuate lunar.

Pentru închiderea contului se va face o cerere către Departamentul Comercial cu cel puțin 15 zile înainte de următoarea facturare.

                           III. SUPORT TEHNIC

Suportul tehnic este oferit gratuit tuturor clienților pentru a asigura buna funcționare a serviciilor oferite. Suportul tehnic este limitat la aria noastră de expertiză. Oferim suport în ceea ce privește serverul dumneavoastră și funcționarea lui fizică. Nu oferim suport tehnic pentru aplicații ca și: cgi programming, html, etc.; de asemenea, nu oferim nici un fel de suport pentru clienții dumneavoastră. Suportul poate fi cerut deschizând un tichet de suport prin intermediul zonei clienți.

                           IV. POLITICA ANTI-SPAM

Trimiterea de mesaje comerciale, publicitare sau nesolicitate, denumite generic SPAM,  pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin alte servere pentru promovarea oricărui site găzduit pe serverele noastre va avea ca și consecință suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără drept la ramburs. Clienților le este interzisă găzduirea de site-uri și informații cărora le este făcută reclamă prin UCE din alte rețele.

Un mesaj poate fi considerat SPAM chiar dacă:

 • Are trecută fraza “Acest e-mail nu poate fi considerat SPAM …” sau alte fraze asemănătoare.
 • Dacă datele de identificare a expeditorului sunt incomplete sau incorecte.
 • Dacă nu puteți demonstra că o anumită persoană a fost de acord să primească mesaje e-mail de la dvs.
 • Dacă procedura de retragere din baza de e-mailuri nu funcționeaza.
 • Dacă folosiți liste de e-mail cumpărate (chiar și cu factură!) sau primite la schimb.
 • Mesajul e-mail este trimis de pe alt server.

Pornografia sau orice alte materiale cu conținut sexual sau obscen, link-uri având legătură cu pornografia, sunt interzise pe serverele noastre. S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L. își rezervă dreptul de a decide în ceea ce privește legalitatea acestor site-uri.

 • Nu este permisă utilizarea următoarelor script-uri pe serverele noastre:
 • Script-uri pentru proxy sau IRC
 • Script-uri pentru Torrent Tracker sau fișiere Torrent
 • Script-uri pentru Top-uri sau Statistici
 • Script-uri pentru File Sharing
 • Script-uri pentru Rețele de Socializare
 • Script-uri pentru Redirectare Url Gratuita (url shortener)
 • PhpShell și script-uri similare pentru executarea de comenzi
 • Script-uri de tipul FormMail
 • Chat room-uri
 • Script-uri (comerciale sau necomerciale) ce conțin breșe de securitate cunoscute
 • Script-uri comerciale (plătite sau gratuite) neactualizate la ultimele versiuni disponibile

                           V. TRAFICUL ȘI SPAȚIUL UTILIZAT

Clientul este de acord că traficul și spațiul din pachetul comandat să nu fie depășit. Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse de pe server. Dacă un cont utilizează o cantitate foarte mare de resurse, vom contacta clientul respectiv pentru a-l înștiința în această privință. În cazul în care un cont utilizează o cantitate mult prea mare de resurse (memorie sau procesor), contul poate fi suspendat sau script-ul dezactivat fără informarea prealabilă a clientului pentru a menține buna funcționare a serverului. Ne rezervăm dreptul de a acționa în aceeași manieră dacă traficul îl depășește pe cel din pachetul comandat. Aceasta poate include, dar nu se limitează la: taxarea traficului adițional, deconectarea sau suspendarea contului, oricare dintre aceste măsuri sunt la discreția noastră. Dacă vor fi luate măsuri împotriva clientului acesta nu este îndreptățit să ceară o rambursare a banilor plătiți, indiferent de serviciul utilizat.

S.C. MDM SOLUTIONS  S.R.L. supraveghează respectarea celor de mai sus prin monitorizarea rapoartelor despre resursele utilizate.

                           VI. BACK-UP

Backup-urile sunt făcute de către noi zilnic. Totuși nu oferim nici o garanție pentru integritatea backup-urilor. Sfătuim toți clienții să genereze și downloadeze propriile backup-uri din panoul de control sub forma unui fisier arhivat conținând backup-urile tuturor datelor și bazelor de date ale unui cont.

                           VII. SECURITATEA REȚELEI

Clientii nu pot utiliza rețeaua MDM SOLUTIONS  pentru a încerca să evite autentificarea și/sau să păcălească securitatea oricărei gazde, rețele sau oricărui cont. Aceasta include: accesarea datelor care nu sunt destinate clientului, autentificarea la un server sau la un cont pentru care clientul nu are accesul autorizat, spargerea parolelor, verificarea securității altor rețele căutând slăbiciunile sau încălcarea altor politici de securitate. Clienții nu au dreptul de a încerca să împiedice sau să oprească serviciul oricărui utilizator, gazdă sau rețea. Aceasta include, dar nu se limitează la: atacuri de tipul denial of service, mail bombing sau alte încercări deliberate de a bloca o gazdă sau o rețea.

S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L. va coopera cu autoritățile care investighează încălcarea securității sistemelor sau rețelelor altor site-uri, inclusiv cu autoritățile care investighează fapte penale.

Utilizatorii care încalcă securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi trași la răspundere prin procese civile sau penale.

Este interzisă stocarea sau prezentarea sub orice formă a materialului pornografic pe serverele noastre. Aceasta include site-uri care au conținut sexual sau au legături spre alte site-uri cu material pentru adulți. Este de asemenea, interzisă promovarea activităților ilegale sau prezentarea unor informații potențial dăunătoare serviciilor noastre sau a altor calculatoare conectate la Internet. Legături spre astfel de site-uri sunt de asemenea interzise.

Exemple de informații inacceptabile, site-uri sau legături spre site-uri care conțin:

 • Programe piratate, programe sau arhive de hackeri;
 • Site-uri Warez;
 • Muzica sau programe nelicentiate (mp3, warez etc);
 • Material pornografic;
 • Nu acceptăm site-uri de banner exchange, surf-bar, torrent-hosting, topuri site-uri;
 • Nu acceptăm nici site-uri care încarcă prea mult serverul și folosesc prea multe resurse prin script-urile folosite. În această categorie se includ și site-urile care folosesc script-uri setate să ruleze permanent (script-uri folosite la unele jocuri online).

Toate serviciile oferite trebuie folosite în mod legal. Transmisia, stocarea și/sau prezentarea oricărei informații ce intră în conflict cu legea este interzisă. Acest lucru se referă, dar nu se limitează la materiale care încalcă drepturile de autor, care noi le considerăm obscene sau amenințătoare. Clientul este de acord că este singurul responsabil de folosirea abuzivă a oricărui serviciu oferit având ca efect orice daune.

Clientul are responsabilitatea de a actualiza informațiile de contact din panoul de control, panoul de client și datele de facturare atunci când este necesar. Noi nu putem fi trași la răspundere pentru confuzii intervenite în comunicare ca un rezultat direct al neefectuării de către client a actualizărilor necesare. De asemenea, este responsabil pentru menținerea în condiții de securitate a numelui de utilizator, parolelor și a altor informații sensibile. Dacă există orice dubiu în acest sens clientul trebuie să modifice sau să solicite modificarea datelor de autentificare contactând echipa de asistență. Clientul are obligativitatea de a menține actualizate la ultima versiune script-urile comerciale sau gratuite folosite pe server. Clientul este singurul responsabil pentru conținutul datelor sau folosirea datelor stocate pe serverul/contul său.

                           VIII. DISPOZIȚII FINALE

S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L. cere tuturor clienților și utilizatorilor serviciilor sale să ne informeze imediat cu privire la orice incălcare a acestor termeni și condiții.

Raportarea abuzurilor se face la următoarea adresă de email: abuse@mdm-solutions.ro .

Orice abuz către personalul nostru sau către administratorul rețelei noastre, limbajul neadecvat sau orice lucru pe care noi îl considerăm ofensator poate conduce la suspendarea contului clientului, închiderea definitivă fără o notificare prealabilă și fără rambursarea sumei plătite pentru pachetul contractat.

Toți clienții și utilizatorii serviciilor MDM SOLUTIONS fac subiectul acestor termeni și conditii astfel încât utilizarea serviciilor furnizate de S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L. presupune acceptarea și conformarea la Termenii și Condițiile de Utilizare.

S.C. MDM SOLUTIONS  S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui document fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web. De asemenea, S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L. își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice utilizator în cazul în care acesta a încălcat una dintre condițiile menționate mai sus.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și conditiile de mai sus, atunci încetați utilizarea serviciilor furnizate de către S.C. MDM SOLUTIONS S.R.L.

De asemenea, îi sfătuim pe toți clienții și utilizatorii serviciilor furnizate de S.C. MDM SOLUTIONS  S.R.L. să verifice acest document cel puțin o dată pe lună pentru a fi la curent cu orice modificari.